Jakość

Firma "KAAD" jest jedną z nielicznych firm w Polsce, która oferuje swoim Klientom produkty ze stali nierdzewnej, aluminium oraz z zakresu szeroko rozumianej metaloplastyki. Szczególnie te ostatnie łączą w sobie włoski styl i elegancję z polskim profesjonalizmem i jakością wykonania. Celem nadrzędnym firmy jest budowanie wartości przedsiębiorstwa oraz ciągły wzrost jego konkurencyjności na rynku elementów wykonanych ze stali nierdzewnej, aluminium oraz stali kutej.

Założenie to firma pragnie osiągnąć poprzez realizację celów składowych obejmujących między innymi:

 • ciągłe podnoszenie świadomości obecnych i przyszłych Klientów w zakresie wzornictwa i trendów w budownictwie,
 • produkowanie tylko tych wyrobów gotowych, które są zgodne z dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Klienta,
 • produkowanie wyrobów w oparciu o wydajne technologie,
 • sprzedaż elementów pozyskanych jedynie od sprawdzonych dostawców, w pełni zaspokajających potrzeby Klientów,
 • dążenie do ciągłego wzrostu atrakcyjności oferty firmy,
 • wprowadzanie do oferty nowości zgodnie z trendami obowiązującymi w zakresie budownictwa na świecie.

Powyższe cele osiągamy poprzez:

 • włączenie do procesu doskonalenia jakości wszystkich pracowników w firmie,
 • systematyczne dokumentowanie wymagań jakościowych oraz nadzór nad obiegiem dokumentacji w firmie,
 • tworzenie baz danych kwalifikowanych dostawców na podstawie weryfikacji jakości oferowanych przez nich produktów,
 • stosowanie nowoczesnych technik informatycznych w procesie komunikacji z Klientem,
 • uruchamianie nowych kanałów dystrybucji i sprzedaży,
 • projektowanie wyrobów gotowych w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie komputerowe,
 • rozwój parku maszynowego,
 • ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych,
 • skrupulatne dotrzymywanie ustalonych terminów dostaw,
 • systematyczne szkolenie personelu i dążenie do dalszego podniesienia jego kompetencji,
 • zaangażowanie właściciela firmy oraz wszystkich pracowników w doskonalenie organizacji pracy oraz budowanie świadomości jakości w całym personelu przedsiębiorstwa.

Właściciel firmy "KAAD" zapewnia, że polityka jakości jest wiadoma, zrozumiała, wdrożona oraz utrzymywana przez wszystkich pracowników, a jej adekwatność jest systematycznie weryfikowana.