Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO) w F.P.H.U. ''KAAD'' Kamila Adamczak ul. Przemysłowa 15 B, 89-400 Sępólno Krajeńskie

Szanowni Państwo

niniejszym przedstawiamy szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych w F.P.H.U. ''KAAD'' Kamila Adamczak.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Dodatkowe informacje są dostępne w siedzibie firmy, a także pod numerem telefonu 52 521 49 81

Z poważaniem

Właściciele firmy F.P.H.U. ''KAAD'' Kamila Adamczak

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/2017 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.P.H.U. ''KAAD'' Kamila Adamczak z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, ul. Przemysłowa 15 B, 89-400 Sępólno Krajeńskie, telefon: 52 521 49 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. F.P.H.U. ''KAAD'' Kamila Adamczak jako administrator danych dołoży wszelkich starań aby jak najlepiej zrealizować wymogi Rozporządzenia i ochronić Pani/Pana dane osobowe.
 3. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych F.P.H.U. ''KAAD'' Kamila Adamczak sprawują właściciele firmy.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez F.P.H.U. ''KAAD'' Kamila Adamczak w celu przyjmowania zapytań, przygotowania wycen, ofertowania oraz wszelkiej innej korespondencji handlowej.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez F.P.H.U. ''KAAD'' Kamila Adamczak przez okres 10 lat od momentu nawiązania współpracy / wyrażenia zgody na przetwarzanie danych chyba, że na podstawie odrębnych przepisów prawa okres ten ulegnie przedłużeniu.
 6. F.P.H.U. ''KAAD'' Kamila Adamczak przetwarza Pani/Pana dane osobowe pozyskane wcześniej od Pani/Pana oraz uzyskane w świetle prawa na podstawie innych umów.
 7. F.P.H.U. ''KAAD'' Kamila Adamczak może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
  • kontaktowe,
  • osobowe,
  • identyfikacyjne,
  • finansowe,
  • transakcyjne,
  • kontraktowe,
  • wizualne,
  • dane dostępne publicznie
  • techniczne.
 8. Dostęp do danych osobowych Pani/Pana wewnątrz struktury organizacyjnej firmy F.P.H.U. ''KAAD'' Kamila Adamczak będą mieć wyłącznie właściciele firmy. W pewnych sytuacjach dane osobowe Pani/Pana mogą być ujawnione poza strukturę firmy. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana mogą być:
  • organy publiczne, instytucje lub inne podmioty, które posiadają uprawnienia do dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. urząd skarbowy,
  • podmioty, którym firma F.P.H.U. ''KAAD'' Kamila Adamczak powierzyła przetwarzanie danych osobowych na postawie zawartych umów np. firmy kurierskie
  • zakłady ubezpieczeń
  • podmioty, wobec których Pani/Pan wyraził/a zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych
  • banki, instytucje finansowe.
 9. Informacja dla Pani/Pana o prawach
  • prawo do dostępu Pani/Pana danych osobowych w tym uzyskania kopii danych
  • prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych
  • prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • prawo do wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania
 10. Wycofanie Pani/Pana zgody na przetwarzanie przez F.P.H.U. ''KAAD'' Kamila Adamczak spowoduje usunięcie Pani/Pana danych, jednak nie będzie obowiązku zebrania i zniszczenia materiałów wykorzystywanych i rozpowszechnianych przed jej wycofaniem.
 11. W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji.
 12. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez F.P.H.U. ''KAAD'' Kamila Adamczak danych osobowych Pani/ Pana narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 roku będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.